پس از دریافت برگ تشخیص مالیاتی چه باید کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژه مدیران شرکت ها و حسابداران : پس از دریافت برگ تشخیص مالیاتی چه باید کرد

پس از بررسی عملکرد سالیانه واحد اقتصادی توسط امور مالیاتی ، کارشناس و ممیز مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی و پس از آن برگ قطعی مالیات می نماید . در زیر نمونه فرم خام و مراحل صدور برگ های فوق الذکر قرار داده شده است .

 

 

برگ تشخیص چیست ؟

پس ازرسیدگی گروه ممیزی سه نوع برگ تشخیص صادرمی گردد

1:برگ تشخیص مالیات عملکرد
2 :برگ تشخیص مالیات حقوق
3 :برگ تشخیص مالیات تکلیفی .


نکته1: درصورتی برگ های تشخیص صادرمی گردندکه مودی ، مالیات قابل پرداخت داشته باشد. درصورتی که مالیات مربوط به هرکدام از موارد فوق صفر باشد برگ تشخیص برای آن صادرنمی گردد.

نکته2:  تمکین مودی به برگ تشخیص مالیات تکلیفی و حقوق ظرف سی روز موجب برخورداری از80 درصدجرایم می گردد.

نکته3: اعتراض مودی به برگ تشخیص بایستی ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ صورت می گیرد.

برگ قطعی چیست ؟

پس ازصدوربرگ تشخیص واحد خدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید. برگ قطعی می تواند با مانده بدهی یا بدون مانده بدهی صادرگردد. درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول با ابزارهای قانونی که دراختیار دارد می نماید.

درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نماید و مالیات مربوطه راپرداخت نماید ، از40درصد معافیت جرایم برخوردارمی گردد.

شما با نرم افزار آریانا می توانید ....

  • ایجاد سازمان دلخواه
  • کنترل کامل اطلاعات پایه              
  • مدیریت حسابداری مالی
  • مدیریت انبار و حسابداری انبار
  • مدیریت اموال و دارایی ها
  • مدیریت خرید و فروش کالا
  • نسخه مخصوص دارایی (بدون نیاز به نصب برای ارائه بهتر به اداره مالیات و کنترل دفاتر)

ارتباط با ما ...

تلفن دفتر پشتیبانی :

۷۸۵۸ ۸۹۰ ۹۱۳ ۹۸+

۲۸۰۸ ۰۰۸ ۹۳۷ ۹۸+

۶۸۵۱ ۲۰۱ ۹۱۳ ۹۸+

تلفکس :

۷۶۸۶ ۳۲۶۰ ۰۳۱

آدرس : اصفهان - مشتاق دوم - بلوار لاله غربی- کوچه اطلس پلاک 32

ایمیل :

arianasoftwaregroup@gmail.com

https://telegram.me/arianasoftwaregroup